NASZE PRAWNE SPECJALIZACJE
W FILMOWYCH PREZENTACJACH

kasacja wyroku
Skarga do Strasburga

Zatrzymanie - jak uniknąć aresztu i więzienia

Molestowanie w pracy, jak wygrać w sądzie

Apelacja od wyroku - jak uniknąć złego wyroku, jak wygrać apelacje

NASZE PRAWNE SPECJALIZACJE W SCENARIUSZACH DO FILMÓW