< Powrót do poprzedniej strony

SKARGA NADZWYCZAJNA

SPRAWA DLA ADWOKATA

Nowością w polskim prawie jest możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej od prawomocnego orzeczenia, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej. Jednak jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach wyjątkowych, kiedy – pomimo, iż sprawa przetoczyła się przez wszystkie instancje sądowe – w obrocie prawnym funkcjonuje błędne orzeczenie.

Po pierwsze, jeśli uważasz, że z taką sytuacją mamy do czynienia w twojej sprawie, spiesz się, bo możesz nie zdążyć. Ustawa wprowadzająca skargę nadzwyczajną stanowi, że musi być ona złożona w wyraźnie określonym terminie, który wynosi: 1 rok, 3 lata albo 5 lat i w każdej sytuacji może być liczony inaczej. Ja w swojej Kancelarii proszę o nadesłanie ostatniego orzeczenia sądowego wraz z uzasadnieniem, żeby zbadać, czy nie minął termin do jej złożenia.

Po drugie, ustawa o skardze nadzwyczajnej nie podoba się Komisji Europejskiej. Być może dlatego, że w krajach europejskich o tradycji demokratycznej dłuższej od naszej pomyłki sądowe na miarę tych w sprawie Krzysztofa Komedy czy Jana Ptaszyńskiego są nie do pomyślenia.

Po trzecie, niech twojej czujności nie uśpi fakt, że skargę nadzwyczajną mogą wnosić tylko podmioty nadzwyczajne jak Rzecznik Praw Obywatelskich czy Prokurator Generalny, a pokrzywdzony obywatel może o nią wnioskować samodzielnie, bez konieczności angażowana adwokata. Jednak w twoim interesie jest zwrócenie się do adwokata, aby napisał ją profesjonalista językiem prawniczym, który lepiej wyartykułuje argumenty przemawiające za wniesieniem skargi. Wątpliwe jest, aby uporał się z tym laik albo nawet prawnik nie mający doświadczenia procesowego.

Po czwarte, z mojego doświadczenia w tej materii wynika, że część instytucji uprawnionych do składania skarg nadzwyczajnych została wręcz zasypana lawiną bredni, wyprodukowanych przez prawniczych analfabetów, którzy piszą o swojej krzywdzie i niesprawiedliwości, jaka ich spotkała, a w ich sprawach brak jest wskazania jakichkolwiek ustawowych podstaw do wystąpienia ze skargą nadzwyczajną. W efekcie możesz przez skąpstwo albo zarozumialstwo zmarnować szansę na dochodzenie swoich praw w wyjątkowym trybie, który dla ciebie został właśnie stworzony.

Po piąte, okazuje się, że ustawa wprowadza dość skomplikowane podstawy do wniesienia skargi nadzwyczajnej. W sprawie musi wystąpić podstawa ogólna – jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej oraz dodatkowo co najmniej jedna z trzech podstaw szczególnych: (1) orzeczenie narusza wolności lub prawa człowieka i obywatela, określone w Konstytucji; (2) orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; (3) zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, przy czym orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Szanowni Państwo, dziękując za uwagę mam nadzieję, że tych kilka podanych w przystępnej formie informacji, pomoże wam w wyborze racjonalnego kroku.

adw. dr Iwona Zielinko

< Powrót do poprzedniej strony