< Powrót do poprzedniej strony

PODZIAŁ SPADKU I MAJĄTKU DOROBKOWEGO, ZASIEDZENIE,  PRZEKSZTAŁCENIE WŁASNOŚCI, WYKREŚLENIE HIPOTEK ITP.

GDY ICH PRZEDMIOTEM SĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE, MIESZKALNE I UŻYTKOWE

Najczęściej sądzimy się o prawo własności nieruchomości w sprawach o dział spadku, o podział majątku dorobkowego byłych małżonków i o zasiedzenie. Gdy sprawa trafi do niefachowych rąk, gdy pełnomocnik procesowy nie przeczyta wszystkich dokumentów albo gdy wysyła na rozprawy aplikantów, wtedy o porażkę nietrudno. Wiele takich spraw musimy „odkręcać” w apelacji lub w skardze kasacyjnej – z reguły z powodzeniem, bo wykazując się profesjonalizmem potrafimy przekonać instancje odwoławcze do zmiany orzeczenia na korzyść naszego Klienta.
W S.O. w W. wygraliśmy apelację w sprawie o podział majątku dorobkowego byłych małżonków i o dział spadku po jednym z nich, doprowadzając do obniżenia o 60% spłat należnych od naszego Klienta na rzecz pozostałych spadkobierców.

W postępowaniu administracyjnym w W. nasz Klient miał przed sobą ok. 10 lat oczekiwania na załatwienie wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wykorzystany przez nas tryb skargowy doprowadził do tego, że Klient otrzymał własność nieruchomości po 9 miesiącach zamiast po 10 latach, a Urząd musiał zapłacić Klientowi odszkodowanie za ponadustawowy czas oczekiwania.

UWAGA! WKRÓTCE ZOBRAZUJEMY TO FILMEM!

W sprawie o podział majątku dorobkowego byłych małżonków w Ł. w I instancji skutecznie zmieniliśmy wnioski i przecięliśmy polemiki poprzedniego pełnomocnika, dzięki czemu nasz Klient otrzymał mieszkanie obciążone niewielką spłatą na rzecz byłej małżonki i dzięki nam uratował kilkadziesiąt tysięcy złotych.

W innej sprawie w R. doprowadziliśmy do czterokrotnego podwyższenia wartości zalesionej działki, bowiem zadaliśmy sobie trudu policzenia drzew na tej działce, czego nie uczynił biegły sądowy. W kolejnej sprawie doprowadziliśmy do znacznego podwyższenia wartości sadu, bowiem na zdjęciach policzyliśmy ilość jabłek na drzewach i wykazaliśmy dwukrotnie wyższą dochodowość sadu od oszacowanej przez biegłego sądowego.

TAK WŁAŚNIE DZIAŁAMY
Skargę kasacyjną w sprawie o zasiedzenie nieruchomości w Z. wygraliśmy przed Sądem Najwyższym dzięki powołaniu się na przepisy Zwodu Praw Cesarstwa Rosyjskiego, które obowiązywały w dacie początku biegu terminu zasiedzenia i miały zastosowanie w sprawie, czego nie zauważyły Sądy obu instancji ani poprzedni pełnomocnicy naszego Klienta.

A MY TO WIEMY

< Powrót do poprzedniej strony