< Powrót do poprzedniej strony

SPRAWA DLA ADWOKATA
NARKOTYKI. JAK BRONIĆ SIĘ PRZED WROBIENIEM W NARKOTYKI

Po pierwsze, skargę do Strasburga można nazwać ostatnią deską ratunku, kiedy skończy się polska droga do sprawiedliwości, czyli zostaną wyczerpane wszystkie procedury prawne zaskarżenia niekorzystnego orzeczenia w prawie krajowym.

Po drugie, skargę można wnieść tylko w terminie do pół roku od wyczerpania ostatniej instancji w Polsce.

Po trzecie, warto składać skargę do Strasburga skoro przegrało się we wszystkich instancjach przed sądami polskimi, ponieważ dopiero wówczas ostatecznie można zamknąć temat lub w przypadku korzystnego rezultatu uzyskać nie tylko możliwość otrzymania dużego zadośćuczynienia, ale także wznowienia postępowania w Polsce.

Po czwarte, w przypadku wygranej w Strasburgu jest prawie pewny zwrot kosztów poniesionych na zaangażowanie adwokata – specjalisty od pisania takich skarg. Należy jednak dysponować umową oraz dowodami wpłat honorarium jako potwierdzenia poniesionych kosztów na jej sporządzenie. Najlepszym rozwiązaniem jest faktura VAT.

Po piąte, skargę do Strasburga może napisać każdy, w tym student prawa czy aplikant, ale żaden z ich nie ma szans na jej wygranie. To tylko pozornie nieskomplikowany formularz do wypełnienia. Aby skarga miała szanse powodzenia, trzeba mieć lata doświadczeń procesowych, a nie teoretycznych. Nawet doświadczeni adwokaci, którzy sporadycznie piszą skargi, nie odnoszą sukcesów. Jest to trudny „orzech do zgryzienia”, gdyż musi być specyficznie opracowany. Śmiało mogę powiedzieć, że jest to zastrzeżone dla nielicznych i chyba zrozumiałym jest, że – odnosząc na tym polu sukcesy – nie ujawniam, jak to realizuję, bo mówiąc brutalnie, ale uczciwie, wiedza i doświadczenie to też towar na sprzedaż.

Po szóste, Szanowni Państwo, powyższe ujęłam w dużym skrócie i uproszczeniu, aby było czytelne dla osób niezorientowanych w prawie. Jako osoba od lat specjalizująca się w skargach do Strasburga, będąca wykładowcą na wyższych uczelniach tej problematyki – mając teorię podpartą praktyką i stopniem naukowym – wiem, że jest jeszcze wiele alternatywnych rozwiązań w przypadku wygrania skargi w Strasburgu.
Dziękuję za uwagę.
Adw. dr Iwona Zielinko

< Powrót do poprzedniej strony