< Powrót

PIERWSZA POMOC ADWOKACKA cz. 5

JAK MOLESTOWAĆ BEZKARNIE

MOLESTOWANIE – PORADNIK

Molestowanie na gruncie Kodeksu pracy jest niepożądanym zachowaniem, godzącym w godność pracownika. Definicja molestowania jest nieostra i zależy od indywidualnie postawionych przez każdą kobietę granic, których drugiemu człowiekowi przekraczać nie wolno. Bo molestowanie to problem główne kobiecy.

Co zrobić, żeby móc wygrać w sądzie sprawę o molestowanie i zadośćuczynienie za cierpienia, jakich doznałaś na skutek molestowania?

Po pierwsze,

Stawiaj granice. Jeśli w twoim miejscu pracy spotykasz osoby, które pozwalają sobie na zachowania dla ciebie nieakceptowalne, mów o tym otwarcie. Jeśli kolega z pracy klepie cię po pupie albo przełożony komentuje wielkość twojego biustu, co uwłacza twojej godności, powiedz mu o tym, jak się czujesz, gdy tak się zachowuje. Najlepiej po każdym takim zachowaniu wysłać do sprawcy smsa lub maila z informacją, że sobie tego życzysz i żeby na przyszłość tak się nie zachowywał. Będziesz miała ślad, a jeśli mimo tego będzie kontynuował takie zachowanie, nie będzie mógł bronić się tym, że zwyczajnie cię podrywał, a tobie to pasowało, tylko później zmieniałaś zdanie i robisz z tego molestowanie.

Po drugie,

Poinformuj przełożonego o molestowaniu, najlepiej w formie pisemnej (sms lub mail) i poproś go o pomoc.

Po trzecie,

Skuteczną metodą powstrzymania niechcianych zachowań może być zawstydzenie sprawcy. Gdy zachowa się w sposób, którego nie akceptujesz, zapytaj go, czy zachowałby się w ten sposób w stosunku do swojej żony, matki albo córki?

Po czwarte,

Zadbaj o to, żeby jedynym dowodem na to, że jesteś molestowana, nie było twoje słowo.

Zanim zdecydujesz się wystąpić na drogę sądową, upewnij się, czy osoby, które mają wiedzę na temat niepożądanych zachowań, zechcą być w sądzie twoimi świadkami. Doświadczenie uczy, że ludzie kłamią nawet pod przysięgą, zwłaszcza gdy molestującym jest szef albo uznany autorytet w jakiejś dziedzinie.

Po piąte,

Nagraj niepożądane zachowanie sprawcy. W polskim prawie nagrywanie głosu nie jest przestępstwem. Twoje prawo do udowodnienia naruszenia godności może się okazać ważniejsze niż prawo twojego oprawcy do bycia nie nagrywanym. Sądy coraz częściej w sprawach o molestowanie dopuszczają takie dowody.

Po szóste,

Zadbaj o to, żeby twoja sprawa była monitorowana przez organizację pozarządową, działającą w obszarze molestowania kobiet. Niestety, ale spraw o molestowanie trafia do naszych sądów zbyt mało, aby można było mówić o ugruntowanej linii orzeczniczej. Sprawcy nie boją się sądów, ale boją się upublicznienia kompromitujących zachowań, jakich się dopuszczają.

Po siódme,

Tylko prymitywny człowiek może posunąć się do takich zachowań jak molestowanie, dlatego to sprawca powinien się wstydzić. Niestety, w polskich realiach najczęściej to ofiara się wstydzi, że była molestowana i szuka winy w sobie. Najwyższy czas z tym skończyć!

Po ósme

Powyższe rady wynikają z moich wieloletnich doświadczeń jako adwokata prowadzącego z sukcesami wiele takich spraw. W tym głośnych medialnie.

Adw. Dr Iwona Zielinko

Zobacz wersję filmową scenariusza MOLESTOWANIE W PRACY. Jak wygrać z molestowaniem >

< Powrót