NASZE PRAWNE SPECJALIZACJE
W FILMOWYCH PREZENTACJACH

kasacja wyroku karnego cywilnego
Skarga do Strasburga
Zatrzymanie - jak uniknąć aresztu i więzienia
Molestowanie w pracy, jak wygrać w sądzie
Apelacja od wyroku - jak uniknąć złego wyroku, jak wygrać apelacje

Wykładowca akademicki adw. dr Iwona Zielinko ekspertem w dużych mediach

NASZE PRAWNE SPECJALIZACJE
W SCENARIUSZACH DO FILMÓW

SKARGA KASACYJNA. JAK SKASOWAĆ ZŁY WYROK, WIĘZIENIE ITPAPELACJE. APELACJA OD WYROKU – Jak wygrać apelację i uniknąć złego wyroku POMÓWIENIE O PEDOFILIĘ – czyli jak nie zostać pedofilem?
Areszt. Zatrzymanie. JAK UNIKNĄĆ ARESZTU I WIĘZIENIA Pomówienia. Jak wygrać z pomówieniem MOLESTOWANIE SEKSUALNE. JAK MOLESTOWAĆ BEZKARNIE